5.jpg
Vytisknout

Historie

 • s ohledem na zeměpisnou polohu a poměrně příznivé přírodní i hospodářské podmínky se usuzuje, že Staré Oldřůvky byly mezi prvními založenými vesnicemi na Budišovsku a Libavsku
 • ve 13. století mimo příznivých podmínek lákalo člověka ke Starým Oldřůvkám také rudné bohatství (stříbro), které se zde podle hodnověrných zpráv těžilo ještě v 19. století
 • byť ves velmi pravděpodobně vznikla již před koncem 13. století, uvádí se poprvé v listině biskupa Bohuše ze Zvole z roku 1456 pod názvem Alt-Ulrichsdorf
 • na konci 15. století se vyskytuje též zkomolený název „Staroutrudsdorf“ do roku 1918 se obec nazývala Stará Ves, německy Altendorf
 • podle přiznání z roku 1692 měly Staré Oldřůvky pouze 230 a Nové Oldřůvky 144 obyvatel
 • farní kostel se ve Starých Oldřůvkách připomíná již v roce 1510, kdy zde působil karmelitánský kněz
 • roku 1633 duchovní správa Starých Oldřůvek zanikla a byla obnovena až v roce 1784 ve formě lokální kuracie, mezitím byl na místě starého kostela v letech 1768-1770 postaven nový kostel a roku 1776 též nová fara

Práce na vesnici v dobách minulých

 

 • škola byla ve Starých Oldřůvkách již před rokem 1793, kdy zdejší poddaní žádali o stavbu nové školní budovy, nová škola byla dokončena v roce 1818
 • poloha Nových Oldřůvek byla výhodnější a příznivější než v případě Starých Oldřůvek
 • Nové Oldřůvky se nacházely na poměrně úrodné planině a měly nejpříznivější klimatické i hospodářské podmínky na celém Budišovsku i Libavsku
 • Nové Oldřůvky vznikly pravděpodobně již ve 13. století, později než Oldřůvky Staré (první zmínka v roce 1456 pod názvem Neu-Ulrichsdorf
 • na počátku 16. století se dvakrát vyskytuje též označení Novatrichsdorf, do roku 1918 pak Nová Ves, německy Neudorf
 • filiální kostel v Nových Oldřůvkách se připomíná již roku 1591 a byl znovu vystavěn v roce 1784
 • do roku 1859 byly Nové Oldřůvky přifařeny do Starých Oldřůvek
 • v Nových Oldřůvkách byla škola postavena v roce 1793
 • po zrušení budišovského feudálního statku připadly Staré i Nové Oldřůvky v roce 1850 k soudnímu okresu Libavá a hejtmanství Šternberk, od roku 1911 k hejtmanství Moravský Beroun
 • obě obce měly téměř čistě zemědělský charakter a v obou byl mlýn a pila
 • ve Starých Oldřůvkách se ještě ve druhé polovině 19. století těžila olověná ruda a byly zde též dva břidlicové lomy
 • po druhé světové válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta a na jeho místo v roce 1945 přicházeli noví osídlenci z Moravy i ze Slovenska
 • při správní reformě v roce 1949 byly obě obce připojeny k okresu Vítkov
 • Nové Oldřůvky však byly v té době již vysídlovány a v roce 1952 se staly součástí vojenského újezdu
 • Staré Oldřůvky byly v roce 1960 připojeny k okresu Opava a dnem 1.1.1976 se staly místní částí města Budišov nad Budišovkou a stále jí jsou

Vyhledávání

Internet

Projekty

Staré Oldřůvky - Měníme naši obec...